Priser

Vi är en kontantlös klinik & tar därför endast

emot kort som betalningsmedel.


Vi accepterar följande kort:


Undersökning

995 Kr

Lagning av tand

895 - 2 180 Kr

Tandhygienistbehandling

995 - 1 995 Kr

Krona

7 549 Kr

Blekning, båda käkarna

3 200 Kr

Spara pengar!

kom på din tid. 

Uteblivande eller återbud senare än 24 timmar innnan bokad tid debiteras med 800-1200 kr beroende på den avsattta behandlingstiden. Boka av kan du göra via telefon, mail eller telefonsvarare.

Här kan du läsa mera om tandvårdsstödet:

https://www.forsakringskassan.se

ATB, STB, högkostnadsskydd

& referenspris

ATB, STB, högkostnadsskydd och referenspris

Försäkringskassan betalar ut varje år ett allmänt tandvårdsbidrag (ATB) på 300 kronor. De patienter som fyller minst 23 år och högst 29 år eller minst 65 år får 600 kronor per år i tandvårdsbidrag.


Exempel: Om du gör en undersökning som kostar 925 kr och får polering m.m. förebyggande behandling för 340 kr, ersätter Försäkringskassan 300kr och du betalar själv 965 kr.

STB kallas det särskilda tandvårdsbidrag som tillfaller personer som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom riskerar att få sämre tandhälsa och stora tandvårdsbehov. Bidraget skall användas för undersökning och förebyggande tandvård och utgår halvårsvis med 600 kr. Detta bidrag kan inte sparas. STB bidrag får personer med specifika diagnoser och tillstånd och intyg från sjukvården krävs. Den som får STB har även rätt till ATB enligt ovan.


Vad är referenspris?
Referenspriset är Försäkringskassans högkostnadsskyddsgrundande pris som staten har bestämt för alla åtgärder. Ersättningen som du får från Försäkringskassan grundas på referenspriset och inte på den enskilda klinikens pris som varierar.

Om du under behandlingsårets gång gör tandbehandlingar så du uppnår 3 000 kr i referenspris får du för den fortsatta behandlingen 50 procent i ersättning från Försäkringskassan, så kallad tandvårdsersättning. Försäkringskassan betalar då 50 procent av kostnaderna som överstiger 3 000 kronor i referenspris och 85 procent av kostnaderna som överstiger 15 000 kronor i referenspris. Mellanskillnaden mellan klinikens pris och referenspriset betalar du alltid själv.


Krångligt?
Vi hjälper dig! Du får alltid hos oss en detaljerad, lättfattlig kostnadsberäkning, där du ser din faktiska kostnad. Du behöver alltså själv inte ha någon kontakt med Försäkringskassan, allt sköts av oss via datorer.